วิธีถอนเงิน

  • เข้าสู่ระบบ << คลิ๊ก
  • เข้าเมนูถอนเงิน ใส่จำนวนเงินที่ต้องการถอน และกดแจ้งถอนเงิน
  • รอระบบดำเนินการตามลำดับคิว
  • หากดำเนินการเรียบร้อย สมาชิกสามารถดูสถานะ และประวัติการถอนเงินได้จากหน้าเมนูถอนเงิน